Първа плоча
1

Първа плоча

08 фев. 2024

Жилищният комплекс “NIDO RESIDENCE“ е изграден с мисията да предложи на своите бъдещи обитатели модерно и сигурно жилище. Намиращ се на първа плоча, този комплекс се отличава с внимателно проектирана носеща конструкция, която гарантира стабилност и сигурност на сградата.

Конструкцията е решена като монолитно-скелетна и безгредова, което осигурява допълнителна здравина и устойчивост на сградата. В основата на носещата конструкция на сградата се намират хоризонтални и вертикални елементи, които са проектирани с висока прецизност и внимание към детайлите. Хоризонталните елементи включват плочи, греди и стълбища, докато вертикалните са представени от колони и противоземетръсни елементи.

Плочите са безгредови с дебелина 23 см и са адаптирани спрямо подпорните разстояния и натоварванията, което осигурява стабилност и устойчивост на всеки етаж от сградата. Важно е да се отбележи, че конструкциите на “NIDO RESIDENCE“ са проектирани и осигурени с висок стандарт на сеизмична устойчивост. Съобразно изискванията на Приложение № 2 от Наредба № 2/2007г, която третира нормите и правилата за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, сградата е класифицирана със сеизмичност от ІХ-та степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник.

Споделете:
tree decoration side